POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z niniejszego serwisu jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności. Administrator niniejszego serwisu szanuje prawo użytkowników do prywatności i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

Administrator serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisu w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych. Nie będzie on jednak przetwarzał danych osobowych użytkowników w celu przesyłania im informacji handlowych swoich partnerów biznesowych.

Administrator NIE udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w której otrzymał żądanie ze strony organów uprawnionych.

Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

COOKIES (CIASTECZKA)

Innym sposobem zbierania przez Administratora informacji o użytkownikach jest stosowanie „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest administrator serwisu Neoheresy.net. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu (oraz wyglądu strony) do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych dla urządzenia końcowego, na którym użytkownik wyświetla niniejszą stronę internetową
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • zapisania danych użytkownika (loginu i hasła) na urządzeniu końcowym użytkownika, co pozwala użytkownikowi na automatyczne logowanie się do serwisu; automatyczne logowanie do serwisu domyślnie jest wyłączone i włączyć może je jedynie sam użytkownik;
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.